یکی از مشکلات زیبایی که اکثر مردم با انها مواجه و سلامتی پوست و مو را به خطر می اندازد، ریزش مو است. که اکثر افراد درگیر آن که موجب ناراحتی و نگرانی انها شده است. برای بعضی از افراد که نصف موهای خود را بر اثر ریزش مو از دست داده اند نمی توانند از بانک مو استفاده کنند. ...