برای تعریف کاشت مو می توان این گونه عنوان کرد. عمل جراحی یا غیر جراحی است که به وسیله پیوند موهای پشت سر فرد به نواحی بدون مو در سطح سر، این نواحی را دارای مو می کند و عارضه طاسی را رفع می کند. چون این عمل یک نوع پیوند اعصای طبیعی داخلی بدن فرد است می توان گفت ...