کوتاه کردن ابروهای کاشته شده : هرچند روز یک بار بایستی کوتاه شوند. در این مقاله نکاتی در مورد کوتاه کردن ابرو ذکر شده است. با رعایت این نکات می توانید زیبایی ویژه ای به ابروهای خود ببخشید. روش کوتاه کردن ابروهای کاشته شده چند مورد از نکاتی که می توان ذکر کرد این اشت که ابروها را باید مرتب ...