دو روش مراقبت پوست که پزشک برای درمان زیبایی پوست استفاده می کند میکرونیدلینگ و میکرودرم می باشد. برای این دو روش بین دقیقه 20 الی 1 ساعت زمان لازم دارید. این روش دور تهاجمی نسبتٱ بالا ندارد به همین دلیل دوره نقاهت ان کمتر است. اما برای نتیجه گرفتن باید چند جلسه با فاصله های تعیین شده داشته باشد. ...