هدف از نوشتن این مطالب پرداختن به عوارض میکروبلیدینگ است. روش میکروبلیدینگ برای حالت دادن به ابرو است. که به صورت نیمه دائم بر روی چهره انجام می گیرد. این کار باید توسط افراد متخصص که تجربیات زیادی در این موضوع دارد انجام گیرد تا از خطرات بعدی جلوگیری شود. در این مقاله به عواملی که باعث ایجاد عوارض میکروبلیدینگ ...

ابروها یکی از اعضای مهم در صورت می باشند. به صورت زیبایی خاصی می دهد. زمانی که ابروهای شما ریزش یا کم مو می شود باید به دنبال یک راه حل برای زیبایی صورت خود داشته باشید. امروزه برای بهتر شدن و درست شدن ابروها و زیباسازی از روش های مختلفی استفاده می کنند. یکی از این روش ها میکروبلیدینگ ...