شوره سر یک نوع اختلال است. در صورت درمان نشدن ریزش شدید مو و ایجاد ظاهری بد را به دنبال خواهد داشتد.  شوره سر زمانی که بر روی لباس ظاهر می شوند بسیار ناخوشایند و بد شکل به نظر می رسند. افراد حاظرند هر راهی را برای از بین بردن آن انجام دهند. شوره سر سلولهای مرده پوست سر است ...

کاشت موی سر به صورت یک عمل سرپایی و بدون بیهوشی همراه با بی حسی موضعی است. شخص متقاضی کاشت مو در حین عمل هیچگونه دردی حاصل از موهای که روی سرش کاشته می شود را حس نمی کند. پس از اتمام یک جلسه کاشت موی سر ( که حدود ۳-۸ ساعت طول می کشد) به مدت یک روز پانسمان ...