سلامت پوست و مو و حفظ زیبای ان یکی از دغدغه های بسیاری از افراد شده است. زیرا نقش مهمی در زیبایی دارد. در نتیجه یکی از مشکلات امروزه افراد رسیدگی به پوست و مو است و در بحث ها بعدی به بحث پوست مو می پردازیم. در دوران گذشته بشر به دنبال پوست و مو و زیبای ظاهری بوده ...