ممکن است شما جزو افرادی باشید که برنامه ریزی دقیقی نستب به ورزش کردن دارید و در این بین نیز می خواهید عمل کاشت مو را انجام دهید. اما نمی دانید که آیا ورزش کردن برای کاشت مو ضرر دارد یا خیر. با توجه به اینکه ورزش کردن در رشد و تقویت مو تاثیر بسزایی دارد ممکن است حتی نیاز ...