طاسی به نداشتن مو و یا ریزش مو و از دست دادن آن در بخش هایی از بدن مثلا ناحیه سر که بطور طبیعی باید مو در آن قسمت ها رشد ‌کند، گفته می‌شود. متاسفانه در بسیاری از کشورهای جهان، یکی از شایعترین عوارض های شناخته شده است. روند مداوم ریزش مو یکی از رایج ترین انواع طاسی،  است. در ...