شوره سر یک نوع اختلال است. در صورت درمان نشدن ریزش شدید مو و ایجاد ظاهری بد را به دنبال خواهد داشتد.  شوره سر زمانی که بر روی لباس ظاهر می شوند بسیار ناخوشایند و بد شکل به نظر می رسند. افراد حاظرند هر راهی را برای از بین بردن آن انجام دهند. شوره سر سلولهای مرده پوست سر است ...