یکی از انواع روش های کاشت ریش و سبیل، کاشت مو است. دقیقا مانند کاشت موی  از گرافت ها و بانک مو برای کاشت ریش و سبیل استفاده می شود. ولی  این بار کاشت روی صورت  فرد در نقاط مختلفی انجام می شود. داشتن موی پر پشت برای اقایان موجب زیبایی می شود. ولی ریش و سبیل در مردان به ...