بنا به دلایل مختلفی ریزش ابروها ممکن است اتفاق بیافتد. بیماری‌هایی مثل بیماری کم‌کاری تیروئید علت ریزش ابرو می باشد. وضعیت دیگری که با کاشت ابرو بهبود پیدا می‌کند، چیدن بیش‌ از حد ابرو یا پیرایش بیش‌ از حد آن است. آسیب یا تصادفات ممکن است باعث ریزش ابرو می شوند. ریزش موی ناشی از جراحی، نیز به دلیل انجام ...