ریزش مو شایع ترین مشکل پوست و مو در طول تاریخ است. این مشکل فقط مختص خانم ها نیست و اقایان نیز از ان رنج می برند.گاهی ریزش مو به حد زیاد است که باعث طاسی کامل می شود.ویا کند است و به طاسی زیاد نمی رسد. ریزش مو چه کم چه زیاد موجب نگرانی ما خواهد شد. بحث ما ...