یکی از بیماریهایی که ممکن است در بعضی افراد نیز دچار آن شوند ریزش موی سکه ای است. بسیاری از افراد دارای ابروهای ضعیف و کم پشت هستند و ابروهای پر پشت و بدون نقص در زیبای چهره اهمیت بیشتری دارد. از ابروها به نام پادشاه چهره یاد می شود. و این طبیعی است که افراد بخواهند  بهترین روش را ...