کاشت ابرو طبیعی

کاشت ابرو طبیعی

کاشت ابرو طبیعی یکی از جذابترین کارهای زیبایی این روزهاست.دلیل رواج بیش از حد آن این است که اولا افراد در اثر تتوهای متعدد ابروهای خود را از دست داده اند و به دنبال راهی برای ترمیم ابروهای از دست رفته خود هستند.

دلیل دوم کاشت ابرو این است که این عمل تنها عمل زیبایی است. که چهره را نچرال تر و طبیعی تر جلوه می دهد.از دیگر مزایای کاشت ابرواین است که نسبت به عمل های زیبایی دیگر ارزانتر است و اثر بسیار جذابی در چهره افراد باقی می گذارد.

کاشت ابرو طبیعی

کاشت ابرو یک نوع عمل پیوند اعضای طبیعی به حساب می آید. اما این پیوند از فردی به فرد دیگر صورت نمی گیرد. بلکه از موهای خود فرد برای ایجاد پیوند استفاده می شود.به دلیل اینکه هیچگونه جسم خارجی وارد بدن فرد نمی شود عوارضی گریبان گیر شخص نمی شود. و این خود یکی از مزایای عمل زیبایی کاشت ابرو می باشد. درادامه اطلاعاتی در مورد روشهای کاشت ابرو و مزایا و معایب آن در اختیار شما قرار می گیرد.

کاشت ابرو به دو روش fut و fitانجام می شود که به طور کامل با این روشها آشنا می شویم.

روش fut کاشت ابرو

در این روش یک نوار باریک از پشت سر فرد ناحیه ای که به آن بانک مو میگویند برداشته می شود. با متریال زیبایی جای برداشت بخیه زده می شود تا هیچگونه اثری از ناحیه بخیه برجای نماند. به دلیل اینکه موها دستی جداسازی می شوند. هیچگونه آسیبی به گرفت ها وارد نمی شود.در فرایند کاشت به دلیل بلند بودن تار موها تکنسین کاشت به راحتی می تواند جهت رشد مو را تشخیص دهد و مو را در جهت درست در جای خود قرار دهد. این روش بزرگترین برتری روش fut نسبت به روش های fit،sut و… می باشد.

روشهای fit ،sut،nfit و superfit

دوستان عزیز تمامی این نامها صرفا اسامی تبلیغاتی هستند و همگی در واقع همان روش fit هستند که در آنها با دستگاه پانچ موها به صورت دانه ای از محل پشت سر ( بانک مو) برداشته می شود.در این روشها چون برداشت با دستگاه انجام می شود ، قطر برداشت مو بسیار کوتاه است در واقع فقط پیاز مو برداشته میشود و ممکن است مو در حین برداشت آسیب ببیند.

همچنین در این روشها به علت برداشت پیاز مو و کوتاه بودن موی برداشت شده جهت خواب ابرو مشخص نمی باشد و موها به روش کاشت موی سردر ابرو کاشته می شود که هم ظاهری نامناسب دارد و هم خواب طبیعی ابروها هرگز محقق نخواهد شد.

خواب طبیعی ابرو

خواب ابرو فقط در صورتی که توسط متخصص با سابقه وآشنا به خواب طبیعی ابرو کاشته شود محقق می شود. در نتیجه بسیار مهم است که مرکزی را برای اینکار انتخاب کنید که ثابت شده و با سابقه باشند

هزینه کاشت ابرو

هزینه کاشت ابرو در مرکزهای مختلف متفاوت است اما در کلینیک ستاره ساعی با توجه به سیاست ها و استراتژی های بازاریابی کمترین هزینه نسبت به کیفیت در نظر گرفته می شود واین هزینهشش میلیون تومان می باشد.