کاشت ابرو طبیعی

کاشت ابرو طبیعی

کاشت ابرو

 

کاشت ابرو طبیعی یکی از جذابترین کارهای زیبایی این روزهاست. دلیل رواج بیش از حد آن اولا افراد در اثر تتوهای متعدد ابروهای خود را از دست داده اند. و به دنبال راهی برای ترمیم ابروهای خود هستند.

دلیل دوم کاشت ابرو که این عمل تنها عمل زیبایی است. که چهره را نچرال تر و طبیعی تر جلوه می دهد. از دیگر مزایای  که نسبت به عمل های زیبایی دیگر ارزانتر است. اثر بسیار جذابی در چهره افراد باقی می گذارد.

 

کاشت ابرو طبیعی

کاشت ابرو یک نوع عمل پیوند اعضای طبیعی به حساب می آید. اما این پیوند از فردی به فرد دیگر صورت نمی گیرد. بلکه از موهای خود فرد برای ایجاد پیوند استفاده می شود. به دلیل اینکه هیچگونه جسم خارجی وارد بدن فرد نمی شود. عوارضی گریبان گیر شخص نمی شود. و این خود یکی از مزایای عمل زیبایی کاشت ابرو می باشد. در ادامه اطلاعاتی در مورد روشهای کاشت ابرو و مزایا و معایب آن در اختیار شما قرار می گیرد.

کاشت ابرو به دو روش fut و fitانجام می شود که به طور کامل با این روشها آشنا می شویم.

روش fut کاشت ابرو

در این روش یک نوار باریک از پشت سر فرد ناحیه ای که به آن بانک مو میگویند برداشته می شود. با متریال زیبایی جای برداشت بخیه زده، تا هیچگونه اثری از ناحیه بخیه برجای نماند. به دلیل اینکه موها دستی جداسازی می شوند. هیچگونه آسیبی به گرفت ها وارد نمی شود.در فرایند کاشت به دلیل بلند بودن تار موها تکنسین کاشت به راحتی می تواند جهت رشد مو را تشخیص دهد و مو را در جهت درست در جای خود قرار دهد. این روش بزرگترین برتری روش fut نسبت به روش های fit،sut و… می باشد.

روشهای fit ،sut،nfit و superfit

دوستان عزیز تمامی این نامها صرفا اسامی تبلیغاتی هستند و همگی در واقع همان روش fit هستند. که در آنها با دستگاه پانچ موها به صورت دانه ای از محل پشت سر ( بانک مو) برداشته می شود. در این روشها چون برداشت با دستگاه انجام می شود. قطر برداشت مو بسیار کوتاه است در واقع فقط پیاز مو برداشته می شود. ممکن است مو در حین برداشت آسیب ببیند.

همچنین در این روشها به علت برداشت پیاز مو و کوتاه بودن موی برداشتی جهت خواب ابرو مشخص نمی باشد. موها به روش کاشت موی سر در ابرو کاشته می شود. که هم ظاهری نامناسب دارد و هم خواب طبیعی ابروها هرگز محقق نخواهد شد.

پرپشت بودن ابرو و تقویت آن

خواب طبیعی ابرو

خواب ابرو فقط توسط متخصص با سابقه و آشنا انجام می گیرد.  در نتیجه مرکزی را برای اینکار انتخاب کنید که ثابت شده و با سابقه باشند

هزینه کاشت ابرو

هزینه کاشت ابرو در مرکزهای مختلف متفاوت است. اما در کلینیک ستاره ساعی با توجه به سیاست ها و استراتژی های بازاریابی کمترین هزینه نسبت به کیفیت در نظر گرفته می شود.